Увод в ползваемостта

14 март 2006, Коментари: 0, Автор: Димитър Симов
Pубрики и теми: Новини

Какво е ползваемост?

Ползваемостта е качество, определящо колко лесен за ползване е потребителският интерфейс на даден продукт. Понятието ползваемост включва също и методите, които се използват в процеса на проектиране, за подобряване лекотата на употреба.

Основните компоненти на ползваемостта са:

Защо ползваемостта е важна?

Защото помага да се печелят нови клиенти и да се задържат сегашните, пести средства и носи печалба. Ползваемостта е важен инструмент за оцеляване.

Как може да се подобри ползваемостта?

Чрез тестване с потребители.

  1. Достатъчни са 5 души, типични представители на хората, които ще ползват продукта.
  2. Възлагат им се характерни за работата с продукта задачи.
  3. Наблюдават се какво правят участниците с продукта, но не им се помага.

Важно е да се обръща по-голямо внимание на това, което хората правят, а не на онова, което казват.

Самото тестване се провежда на място, където потребителите да не се разсейват (освен ако прекъсванията и разсейването не са част от работата) – например в зала за срещи. Необходими са само тестваният продукт и бележник.

Кога се работи по ползваемостта?

За ползваемост може да се мисли и работи на всеки етап от създаването на продукта. Тъй като са нужни много и различни изследвания, препоръчително е да се правят малки и бързи тествания. Главните стъпки:

Тестовете с потребители не бива да се отлагат до пълното завършване на продукта. Те трябва да вървят паралелно с развитието на проекта. Това е единственият начин да се гаранитра на потребителите висококачествено взаимодействие с продукта.

——————————————————-

Този текст пресъздава оригиналната статия в обобщен вид. Направен е от Лукрат с разрешението на автора. Точният адрес на оригиналната статия и името на автора са посочени в началото на обобщението. Правата върху оригиналната статия принадлежат на автора и, а правата върху обобщението, на Лукрат.

Download flash

Get Adobe Flash player

Коментирайте