Тестването за ползваемост (usability test) – какво, кога и как


Какво?

Често тестването за ползваемост (usability test) се бърка с фокус група. Истината е, че между двата метода има огромна разлика. При тестването за ползваемост с всеки един от участниците се провеждат интервюта и наблюдения съвсем индивидуално, в отделна тестова сесия. При фокус групата всички участници в проучването работят в група, едновременно. Съответно резултатите, получени от единия и от другия метод, са много различни.

По време на тестването се наблюдава взаимодействието на участниците с продукта. Наблюденията се обобщават за всички участници, след което се анализират резултатите. Правят се препоръки за отстраняване на идентифицираните проблеми и за повишаване на ползваемостта и ефективността.

В резултат от тестовете, освен описание на проблемите на ползваемостта на продукта и препоръки за тяхното отстраняване, има и конкретни въпроси и коментари на потребителите, както и техни препоръки и желания. Когато се тества сайт, най-често се обръща внимание на:

Кога?

Колкото по-рано се направи тестването за ползваемост, толкова по-добре. Ето и няколко препоръки кога може да се включи тестване в процеса на разработка.

Няколко практични съвета

Вижте още:

Защо да тествате за ползваемост – 10 причини

Искате ли да се научите да правите тестове с потребители?

Download flash

Get Adobe Flash player

Коментирайте